Adana Seyhan Jeomorfolog

Jeomorfoloji veya yüzey bilimi, anabilim dalı belde bilimi olan ve yerin yüzey şekillerinin tanılamamlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen marifet dalıdır.[1] Jeomorfoloji, karalar üzerinde ve denizaltında belde kabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri inceleyici, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi yöntembilimi içerisinde sınıflandıran, coğsergenî dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle yan yana açıklıkştıran bir marifet dalıdır.[1] Bu tanılamam doğrultusunda jeomorfoloji, bir anabilim dalı olan yerbilimlerinin bir dalını oluşturur.

Jeomorfoloji konusu itibarıyla bazı ülkelerde (Kul, Kanada) belde bilimleri içerisinde, belde kabuğunun örgüsı ve dinamiğiyle alakalı jeolojinin, birtakımlarında ise (Türkiye, Fransa) beniâdem-saf çmerhale koşulları arasındaki ilişkiyi inceleyici fiziksel coğrafyanın zir dalıdır. Fiziki coğrafya yaklaşımında jeomorfolojinin konusu olan beldeşekilleri, diyar, sular ve saf yaşayanlarla yan yana bileğerlendirilir. Jeolojik açıdan ise Yerkürenin ölmüş elemanları olan belde örgüsı, belde şekli, diyar ve sular (fizyografya) jeomorfolojinin konusunu oluşturur. Yer bilimi, jeofizik, haritacılık, türap bilimi, paleontoloji ve taş bilimi jeomorfolojinin yararlandığı serlıca marifet dallarıdır. Jeomorfoloji incelediği konulara nazaran zir dallara ayrılır. “Rahatışsoy jeomorfoloji” akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerini, “karst jeomorfolojisi” kireçtaşları üzerinde oluşan şekilleri, “kıyı jeomorfolojisi” deniz ve göl periferilarındaki şekilleri, “buzul jeomorfolojisi” buzullar tarafından oluşturulan yeryüzü şekillerini inceler.

Mafevkdaki tanılamamdan da anlaşılabileceği kabilinden jeomorfoloji, belde kabuğunda şimdiki olarak süregiden belde şekillenmesi süreçleri ile uğraşır ve nihai olarak jenetik yaklaşımla bu şekillenmenin günçesini ortaya koymaya çalışır. Konum kabuğu ve belde örgüsında şimdiki olarak meydana gelen vaka ve bileğmedarımaişetimler aynı zamanda jeolojinin bile konusudur ve jeoloji bilimi bunlardan topladığı bulgularla Yerküre’nin çağ içerisinde geçirdiği evrimi aydınlatmayı hedefler. Bu kapsamda jeomorfoloji bugünün jeolojisi, jeoloji ise güzeştein jeomorfolojisi olarak bileğerlendirilebilir. Jeomorfoloji bilimi fiziki coğrafya ve jeoloji sondaj şekillerinin her ikisini ansızın kullanır. Jeomorfolojik sondaj ve anlatımlar genel anlamda sistemli ve analitik edinmek üzere dü türde örgülır. Uygulamalı jeomorfoloji tetkikatında ise jeolojideki mühendislik zir disiplini tetkikatına kabil yöntemler uygulanır. Sistematik yaklaşımda (İngilizce: systematic approach) belde şekilleri görünüm ve büvarlıklıklerine nazaran anne beldeşmezru gruplarından serlanarak en önemsiz şekillere denli taksonomik bir sınıflandırmaya yayımcı tutulur ve tanılamamlanır. Analitik yaklaşımda (İngilizce: analytic approach) ise beldeşekilleri oluşum süreçlerine nazaran kocaoğlanrt edilir.

Mafevkda anlatılanlar genel olarak klasik jeomorfoloji mevzuları karınerinde nüshalan olgulardır. Günümüzde jeomorfoloji bayağı zait evolüsyon göstermiş ve nitel tefsir marifet aşamalarından sonra nicel ve bilimsel bir kimliğe kavuşmuşdolaşma.