Balıkesir Balya Kömürcü

Kömür, katmanlı tortul çökellerin ortada kâin bükümı, hararetli mülevven, karbon ve huzurıcı gazlar itibarıyla gönç kayaççtır. taşkömürü torkugillerden oluşur. Kömür çoğunlukla sair elementlerin oynak miktarlarda bulunmasıyla oluşur. üs üstelikşeni karbondur; bunun nispetle oynak oranda hidrojen, kükürt, oksijen ve azot derunerir.[1]. Isı derunin yakılan bir fosil mahrukat olan kömür dünyanın asli enerjisinin takribî dörtte birini ve elektriğinin beşte ikisini katkısızlar.[2] Bazı çıpa ve çelik üretimi karşılayıcı meseleletmeler ve sair sınai faaliyetler kömürü yakar. Kömmahsul ekstraksiyonu ve yararlanmaı birçok er ölüme ve çok çokça hastalığa münasebet olabilir. Kömür’den her sene binlerce nefer er ölüyor.[3][4]

Dünyanın çoğu bölgesinde kâin kömüre, kavuşum yüzeye yaklaşan taksimmlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok oranda organik menşeli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dkarşıüşüme uğraması sonucunda oluşan birçok şey derunerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir.

İlk olarak milattan önceki yıllarda Çinliler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Kömür meseleletmeciliğine ilgilendiren dokümanlar 12. yüzyıla aittir. Kömmahsul ağır olarak yararlanmaı ise 18. yüzyılın ikinci nimsına rastlar. Özellikle vüruten işleyim ve endüstri, kömür yararlanmaını arttırmış, kömürü önemli bir mineral haline getirmiştir. Roma döneminde kentte çıpa işçiliği derunin kömmahsul kullanıldığına üstüne kanıtlar bulunmuştur. Kömür çıpa-çelik sanayisinin hammaddesi olarak kullanılmış ve buharlı motorlarda, buharın oluşumu derunin mahrukat olarak kullanılmıştır. Endüstri Devriminin vürutimi ile buhara olan ihtiyaç kömmahsul önemli ölçekli yararlanmaına ezgi haristı. Kömür bir erke kaynağı olarak bulunmasaydı İngiltere, 1830’lu yıllarda deniz bileğirmenlerini çevirmek derunin bütün kaynaklarını tüketirdi.[5]. Bitümlü kömür ve Antrasit arasındaki bir dershane, bir zamanlar buharlı lokomotifler derunin mahrukat olarak yaygın kullanıldığı derunin “buhar kömürü” olarak biliniyordu. Kuru değersiz buhar somunları olarak da adlandırılan değersiz “buhar kömürü”, evsel deniz ısıtması derunin mahrukat olarak kullanılmıştır. Bugün çıavratlan kömmahsul önemli büroü ise canlılık üretimi ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Kömmahsul en önemli müstehlik ve dış alımçısı Çin’dir. Çin, Dünya kömmahsulün az daha yarısını çıavratyor, Çin’in arkası sıra Hindistan takribî onda biri ile takip ediyor. Avustralya, Dünya kömür dış satımının takribî üçte birini oluşturuyor ve onu da Endonezya ve Rusya takip ediyor.[6]

Bu teori, takribî 360 milyon sene önce, bazı bitkilerin su taşkınıülozlarını henüz ters ve henüz odunsu hale getiren kompozitşık bir polimer olan lignin üretme yeteneğini vüruttirdiğini belirtiyor.. Sonunda ilk dikmelar vürutti. Ancak bakteri ve yalan, lignini ayrıştırma yeteneğini hemen vüruttirmedi, bu yüzden odun baştan aşağı çürümedi, tortu altında gömüldü ve nihayetinde kömüre devirtü.

Bataklıklarda amelî gönen ve sıcaklığın oluşması, dünyaın hamız misilının artması, muktezi organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş, çürüyen bitkilerin deniz altına inmesi ve bataklığın giderek üstünün örtülmesi kabilinden olaylar sonucu oluşur. Kestirmece 300 milyon sene önce, mantarlar ve bakteriler bu yeteneği vüruttirerek dünya tarihinin temel kömür oluşum periyodunu sona erdirdi. Yüce basınç ve mürtefi sıcaklık altında ölü bitki örtüsü yavaşça kömüre devirtü. Ölü bitki örtüsünün kömüre devirmesine kömürleşme denir. Daha sonra milyonlarca sene boyunca dip gömünün ısısı ve tabncı deniz, metan ve karbondioksit kaybına ve karbon nicelikında bir artışa münasebet olabilir. Sonunda ilk linyit (“kahverengi kömür” olarak da bilinir), henüz sonra ast bitümlü kömür ve son olarak Antrasit (“ters kömür” yahut “sıkıntılı kömür” olarak da bilinir) oluşabilir.[8]