Isparta Eğirdir Jeomorfolog

Jeomorfoloji yahut yüzey bilimi, anabilim dalı konum bilimi olan ve yerin yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını mevzu edinen bilim dalıdır.[1] Jeomorfoloji, karalar üzerinde ve denizaltında konum kabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi yöntembilimi içerisinde sınıflandıran, coğsergenî dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle yanında antraktştıran bir bilim dalıdır.[1] Bu tanım doğrultusunda jeomorfoloji, bir anabilim dalı olan yerbilimlerinin bir dalını oluşturur.

Jeomorfoloji konusu bakımından temelı ülkelerde (ABD, Kanada) konum bilimleri içerisinde, konum kabuğunun binası ve dinamiğiyle ilişkin jeolojinin, kimilarında ise (Türkiye, Fransa) insanoğlu-tabii çsafha koşulları arasındaki ilişkiyi inceleyen fiziki coğrafyanın ast dalıdır. Fiziksel coğrafya yaklaşımında jeomorfolojinin konusu olan konumşekilleri, iklim, sular ve tabii cıvıl cıvıllarla yanında değerlendirilir. Yer bilimsel açıdan ise Yerkürenin durgun elemanları olan konum binası, konum şekli, iklim ve sular (fizyografya) jeomorfolojinin konusunu oluşturur. Yer bilimi, jeofizik, haritacılık, türap bilimi, paleontoloji ve taş bilimi jeomorfolojinin yararlandığı mirlıca bilim dallarıdır. Jeomorfoloji incelediği konulara için ast dallara ayrılır. “Akışhun jeomorfoloji” akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerini, “karst jeomorfolojisi” kireçtaşları üzerinde oluşan şekilleri, “kıyı jeomorfolojisi” derya ve göl kıranlarındaki şekilleri, “buzul jeomorfolojisi” buzullar aracılığıyla oluşturulan yeryüzü şekillerini inceler.

Mafevkdaki tanımdan da anlaşılabileceği kabilinden jeomorfoloji, konum kabuğunda şimdiki olarak süregiden konum şekillenmesi süreçleri ile uğraşır ve nihai olarak jenetik yaklaşımla bu şekillenmenin tarihçesini ortaya koymaya çtuzakışır. Arazi kabuğu ve konum binasında şimdiki olarak meydana mevrut vaka ve değemekimler aynı zamanda jeolojinin de konusudur ve yer bilimi bilimi bunlardan topladığı bulgularla Yerküre’nin dakika içerisinde geçirdiği evrimi aydınlatmayı hedefler. Bu kapsamda jeomorfoloji bugünün jeolojisi, yer bilimi ise maziin jeomorfolojisi olarak değerlendirilebilir. Jeomorfoloji bilimi fiziksel coğrafya ve yer bilimi tetkik yöntemlerinin her ikisini yekten kullanır. Jeomorfolojik tetkik ve anlatımlar genelde dizgesel ve analitik yürütmek üzere dü türde binalır. Uygulamalı jeomorfoloji araştırmalarında ise jeolojideki mühendislik ast disiplini araştırmalarına menent yöntemler uygulanır. Sistemli yaklaşımda (İngilizce: systematic approach) konum şekilleri görünüm ve büvarlıklıklerine için ana konumşmezru gruplarından mirlanarak en ufak tefek şekillere derece taksonomik bir sınıflandırmaya tabi tutulur ve tanımlanır. Analitik yaklaşımda (İngilizce: analytic approach) ise konumşekilleri oluşum süreçlerine için kocaoğlanrt edilir.

Mafevkda anlatılanlar umumi olarak klasik jeomorfoloji konuları mideerinde sayılan olgulardır. Günümüzde jeomorfoloji bayağı fazla neşvünema göstermiş ve nitel değerlendirme bilim aşamalarından sonrasında nicel ve bilimsel bir kimliğe kavuşmuştur.