İstanbul Arnavutköy Jeomorfolog

Jeomorfoloji veya yüzey bilimi, anabilim dalı yer bilimi olan ve kavuşum yüzey şekillerinin teşhismlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını bahis edinen bilim dalıdır.[1] Jeomorfoloji, karalar üzerinde ve denizaltında yer kabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri inceleyici, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi yöntembilimi içinde sınıflandıran, coğrafî dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle yan yana antraktştıran bir bilim dalıdır.[1] Bu teşhism doğrultusunda jeomorfoloji, bir anabilim dalı olan yerbilimlerinin bir dalını oluşturur.

Jeomorfoloji konusu bakımından temelı ülkelerde (Kul, Kanada) yer bilimleri içinde, yer kabuğunun dokuması ve dinamiğiyle müteallik jeolojinin, bazenlarında ise (Türkiye, Fransa) adam-katıksız çaşama koşulları arasındaki ilişkiyi inceleyici fiziksel coğrafyanın ast dalıdır. Fiziksel coğrafya yaklaşımında jeomorfolojinin konusu olan yerşekilleri, iklim, sular ve katıksız hayatiyetlilarla yan yana bileğerlendirilir. Jeolojik açıdan ise Yerkürenin camit elemanları olan yer dokuması, yer şekli, iklim ve sular (fizyografya) jeomorfolojinin konusunu oluşturur. Jeoloji, jeofizik, haritacılık, kara bilimi, paleontoloji ve taş bilimi jeomorfolojinin yararlandığı temellıca bilim dallarıdır. Jeomorfoloji incelediği konulara için ast dallara ayrılır. “Dürüstışdem jeomorfoloji” akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerini, “karst jeomorfolojisi” kireçtaşları üzerinde oluşan şekilleri, “kıyı jeomorfolojisi” su ve göl yakalarındaki şekilleri, “buzul jeomorfolojisi” buzullar aracılığıyla oluşturulan yeryüzü şekillerini inceler.

Yukarıdaki teşhismdan da anlaşılabileceği kadar jeomorfoloji, yer kabuğunda güncel olarak süregiden yer şekillenmesi süreçleri ile uğraşır ve nihai olarak jenetik yaklaşımla bu şekillenmenin günçesini ortaya koymaya çkırmızıışır. Nokta kabuğu ve yer dokumasında güncel olarak meydana mevrut vaka ve bileğustalıkimler aynı zamanda jeolojinin bile konusudur ve jeoloji bilimi bunlardan topladığı bulgularla Yerküre’nin devir içinde geçirdiği evrimi aydınlatmayı hedefler. Bu kapsamda jeomorfoloji zamanün jeolojisi, jeoloji ise geriin jeomorfolojisi olarak bileğerlendirilebilir. Jeomorfoloji bilimi fiziksel coğrafya ve jeoloji istikşaf yöntemlerinin her ikisini ansızın kullanır. Jeomorfolojik istikşaf ve anlatımlar genelde dizgesel ve analitik yapmak üzere dü türde dokumalır. Uygulamalı jeomorfoloji araştırmalarında ise jeolojideki mühendislik ast disiplini araştırmalarına model yöntemler uygulanır. Dizgesel yaklaşımda (İngilizce: systematic approach) yer şekilleri görünüm ve büvarlıklıklerine için temel yerşekili gruplarından temellanarak en küçümencik şekillere denli taksonomik bir sınıflandırmaya basıcı tutulur ve teşhismlanır. Analitik yaklaşımda (İngilizce: analytic approach) ise yerşekilleri oluşum süreçlerine için kocaoğlanrt edilir.

Yukarıda anlatılanlar genel olarak klasik jeomorfoloji konuları içerinde nüshalan olgulardır. Hasetmüzde jeomorfoloji bayağı çokça neşvünema göstermiş ve nitel tefsir bilim aşamalarından sonra nicel ve bilimsel bir kimliğe kavuşmuşdolaşma.