İzmir Urla Jeomorfolog

Jeomorfoloji yahut yüzey bilimi, anabilim dalı durum bilimi olan ve kavuşum yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum proseslerinin açıklanmasını sermaye edinen marifet dalıdır.[1] Jeomorfoloji, karalar üzerinde ve denizaltında durum kabuğunun yüzeyinde tanıdık şekilleri inceleyici, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi yöntembilimi içerisinde sınıflandıran, coğsergenî dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle yanında boşlukştıran bir marifet dalıdır.[1] Bu tanım doğrultusunda jeomorfoloji, bir anabilim dalı olan yerbilimlerinin bir dalını oluşturur.

Jeomorfoloji konusu itibarıyla temelı ülkelerde (Kul, Kanada) durum bilimleri içerisinde, durum kabuğunun binası ve dinamiğiyle müteallik jeolojinin, kimilarında ise (Türkiye, Fransa) âdem evladı-katıksız çevre koşulları arasındaki ilişkiyi inceleyici fiziksel coğrafyanın madun dalıdır. Fiziki coğrafya yaklaşımında jeomorfolojinin konusu olan durumşekilleri, iklim, sular ve katıksız dinçlarla yanında değerlendirilir. Jeolojik açıdan ise Yerkürenin ölmüş elemanları olan durum binası, durum şekli, iklim ve sular (fizyografya) jeomorfolojinin konusunu oluşturur. Jeoloji, jeofizik, haritacılık, kara bilimi, paleontoloji ve taş bilimi jeomorfolojinin yararlandığı mirlıca marifet dallarıdır. Jeomorfoloji incelediği konulara nazaran madun dallara ayrılır. “Temizışdem jeomorfoloji” akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerini, “karst jeomorfolojisi” kireçtaşları üzerinde oluşan şekilleri, “kıyı jeomorfolojisi” bahir ve göl sahillarındaki şekilleri, “buzul jeomorfolojisi” buzullar tarafından oluşturulan yeryüzü şekillerini inceler.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılabileceği kadar jeomorfoloji, durum kabuğunda güncel olarak süregiden durum şekillenmesi prosesleri ile uğraşır ve nihai olarak jenetik yaklaşımla bu şekillenmenin günçesini ortaya koymaya çtuzakışır. Taraf kabuğu ve durum binasında güncel olarak meydana mevrut hadise ve değmaslahatimler aynı zamanda jeolojinin de konusudur ve yer bilimi bilimi bunlardan topladığı bulgularla Yerküre’nin çağ içerisinde geçirdiği evrimi aydınlatmayı hedefler. Bu kapsamda jeomorfoloji bugünün jeolojisi, yer bilimi ise geçmişin jeomorfolojisi olarak değerlendirilebilir. Jeomorfoloji bilimi fiziki coğrafya ve yer bilimi araştırı yöntemlerinin her ikisini ansızın kullanır. Jeomorfolojik araştırı ve anlatımlar genelde sistemli ve analitik sürdürmek üzere iki türde binalır. Uygulamalı jeomorfoloji araştırmalarında ise jeolojideki mühendislik madun disiplini araştırmalarına nazir yöntemler uygulanır. Sistematik yaklaşımda (İngilizce: systematic approach) durum şekilleri görünüm ve büiki canlıklerine nazaran anne durumşmezru gruplarından mirlanarak en küçümencik şekillere derece taksonomik bir sınıflandırmaya tabi tutulur ve tanımlanır. Analitik yaklaşımda (İngilizce: analytic approach) ise durumşekilleri oluşum proseslerine nazaran ayırt edilir.

Yukarıda anlatılanlar genel olarak klasik jeomorfoloji konuları bağırsakerinde adetlan olgulardır. Günümüzde jeomorfoloji oldukça zait neşvünema göstermiş ve nitel versiyon marifet aşamalarından sonrasında nicel ve ilmî bir kimliğe kavuşmuşdolaşma.