Kastamonu Azdavay Yardımcı Öğretmen İş İlanları

Yardımcı öğretmen iş ilanları görüşmesine gitmeden önce öneriler.

Yardımcı Öğretmen Ne Ummak? Yardımcı öğretmen; çocuk yuvası, kreş ve anaokulu kabilinden mektep öncesi eğitim bilimi kurumlarında çocukların günlük denetlememların yapan ve aynı zamanda eğiticiye yardımcı olan kişilere maruz mesleki unvandır. Yardımcı Öğretmen Ne İş Yapar? Misyon ve Sorumlulukları Nelerdir? Mektep öncesi eğitimi maruz kurumlarda çtuzakışan yardımcı öğretmenlerin görevleri şunlardır: Çocukların etki ve faça temizliğini getirmek, Gerektiğinde çocukların kıyafetlerini tahrif etmek, Tüketmek, aymazlık ve abdesthane kabilinden çocukların günlük gereksinimlerinda onlara yardımcı tutulmak, Çocuklara içtimai kuralları ve sorumlulukları öğretmek, Çocukların tekâmül alanlarına müteveccih (motor becerisi, etki-delik koordinasyonu vb.), evetşlarına oranlı etkinlikler gestaltlırken eğiticilere yardım kılmak, Klas midei etkinliklerde ihtiyaç mahsus eğitim bilimi materyallerinin ve araç-gereçlerin hazırlanmasında eğiticiye yardımcı tutulmak. Yardımcı Öğretmen Elbette Olunur? Yardımcı öğretmenler, eğitim bilimi hayatının ilk aşamasında vazife tuzakırlar. Bu nedenle eğitim bilimi almış vasıflı eşhas olmalıdırlar. Yardımcı öğretmen tutulmak midein Rum Hayat Lisesi, Hayat Lisesi ve Rum Uygulayım Ortaöğretim kabilinden orta tedrisat kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi yerında eğitim bilimi koymak gerekir. Bunun dışında Kılgın Kız Zanaat Okulları, Kız Uygulayım Öğretim Olgunlaştırma Enstitüleri ve bazı özel kurslarla Çocuk Bakıcılığı eğitimi alınır. Üniversitelerin de Çocuk Gelişimi ve Mektep Öncesi Öğretmenliği kabilinden taksimmleri vardır. Ancak bu taksimmlerde eğitim bilimi alınırsa yardımcı öğretmenlik değil, mektep öncesi öğretmenliği gestaltlabilir.

Mektep öncesi eğitim bilimi, çocukların eğitim bilimi dirlikına hazırlanması konusunda çok cesim önem taşır. Çocukları eğitim bilimi dirlikına hazırlamak ise yardımcı öğretmenin sorumluluğundadır. Yardımcı Öğretmen Nedir? Yardımcı öğretmen; çocuk yuvası, anaokulu ve kreş kabilinden çeşitliliğe sahip durumdaki mektep öncesi eğitim bilimi faaliyetleri sunan kurumlardaki çocukların günlük denetlememların yapmakla mesul kişidir. Yardımcı öğretmenin bir sair önemli özelliği ise eğitimciye yardımcı olmaktır. Tüm bunlardan mesul olan bu bireyler “Yardımcı Öğretmen” unvanına sahip durumdaki eşhas olarak mektep öncesi eğitim bilimi sürecine ulamada bulunurlar. Yardımcı Öğretmen Ne İş Yapar? Yardımcı öğretmen bünyesinde bulunmuş olduğu eğitim bilimi öncesi faaliyetler gerçekleştiren kurumdaki çocukların mektep öncesi eğitim bilimi vetirelerinde, eğitimciye yardımcı olmaktır. Buna örnek kazandırmak gerekirse; Bir anasınıf öğretmeninin gerçekleştireceği dershane midei etkinliklerde gereksinim mahsus eğitim bilimi materyallerinin ve araç-gereçlerin hazırlanması yardımcı öğretmenin yapması müstelzim öncelikli anlayışler beyninde yerini almaktadır. Yardımcı öğretmenin en öncelikli ve temellıca görevi anasınıfı, kreş, çocuk yuvası kabilinden kurumlarda çocukların eğitimden mesul olan öğretmenlere yardımcı olmaktır. Bu denetlememdan yardımcı öğretmenlerin üstlendiği görevler az çok cesim bir öneme sahip olmaktadır.