Kastamonu Küre Hokkabaz

Hokkabazlar sirk ve müzikhol sanat erilarıdır. Birbiri ardınca havaya fırlattıkları nesneleri, yere düşürmeden, sırayla yakalayıp yine fırlatarak hüner gösterirler.

Hokkabazlık, sirk mesleklerinin en eskisidir. Daha Vasatçağ’da, Avrupa’da hasır otu şairleri, okudukları dü şarkı ortada hokkabazlık yaparlardı. önemsiz kızların da kendi aralarında oynarlarken, namahrem çabukluğu gösterileri yapmalarına tanık olmuşsunuzdur. Ancak onlar, meslekten hokkabazların mükemmelliğine ve süratine elbet ulaşamazlar. Zira profesyonel hokkabazlar, kendi aralarında sık sık ve uzun müddet alıştırma yapar, çok çeşitli hünerleri yine yine deney ederler. çağdaş hokkabaz, seyirciyi hayretler ortamında unutmak midein en mümteni nesneleri seçer: Şapka, sigara, yanan yanarca üzere… Ve numarasını ekseriya akrobatik hareketlerle yapar. Hokkabaz, eline çabuk, hünerli olduğu kadar, yaratıcı kabiliyete malik bir sanat eridır. O. hem gülünç hem bile şaşırtıcı hareketleriyle seyircilerin ilgisini çeker.

Hokka ve temel kelimelerinden oluşan hokkabaz sözcüğü 17. yüzyılda literatüre girdi. Sihirbazların oyunluk gösterilerinde kullandığı tombul kaba, hokka denir. Dilimize Farsçadan geçmiş olan temel kelimesi ise oynayan medlulına hasılat. Il çubukluğu ile birtakım marifetler gösterip izleyicide hayranlık ve şaşkınlık uyandıran kişilere hokkabaz denir. Hokkabaz ne yeltenmek, TDK sözlük medlulı nedir? Hokkabaz kime denir bütün detayları ile derledik.