Konya Doğanhisar Hokkabaz

Hokkabazlar sirk ve müzikhol sanat adamılarıdır. Birbiri ardınca havaya fırlattıkları nesneleri, yere düşürmeden, sırayla yakalayıp yeniden fırlatarak hüner gösterirler.

Hokkabazlık, sirk mesleklerinin en eskisidir. Henüz Meyançağ’da, Avrupa’da kiliz şairleri, okudukları iki şarkı ortada hokkabazlık yaparlardı. Küçük kızların da kendi aralarında oynarlarken, halk çabukluğu gösterileri yapmalarına tanık olmuşsunuzdur. Fakat onlar, meslekten hokkabazların mükemmelliğine ve süratine kuşkusuz ulaşamazlar. Zira meraklı hokkabazlar, kendi aralarında kesif kesif ve uzun süre antrenman yapar, çok çeşitli hünerleri yeniden yeniden deneyim ederler. çağcıl hokkabaz, seyirciyi hayretler süresince unutmak midein en mümteni nesneleri seçer: Şapka, sigara, yanan yanarca kadar… Ve numarasını ekseriya akrobatik hareketlerle yapar. Hokkabaz, eline çabuk, hünerli başüstüneğu kadar, yaratıcı kabiliyete iye bir sanat adamıdır. O. hem gülünç hem de şaşırtıcı hareketleriyle seyircilerin ilgisini çeker.

Hokka ve baz kelimelerinden oluşan hokkabaz sözcüğü 17. yüzyılda literatüre girdi. Sihirbazların oyun gösterilerinde kullandığı yuvarlak kaba, hokka denir. Dilimize Farsçadan geçmiş olan baz kelimesi ise oynayan anlamına hasılat. Aşiret çubukluğu ile birtakım marifetler gösterip izleyicide hayranlık ve şaşkınlık uyandıran kişilere hokkabaz denir. Hokkabaz ne oranlamak, TDK yavukluk anlamı nedir? Hokkabaz kime denir bütün detayları ile derledik.