Mersin Mezitli Vergi Müfettişi

Algı Denetmeni Ne Düşünmek?
Algı müfettişi, alışverişletmelerin ve bireylerin algı eşyaümlülüklerini hesaplamak, algı beyannamelerini kontrolör buyurmak ve algı gizliceçılığını belirlemekle eşyaümlü kamu görevlisidir.

Algı Denetmeni Ne İş Yapar? Hizmet ve Sorumlulukları Nelerdir?
Maliye Bakanlığı’na sargılı olarak bakım veren algı müfettişinin ana görevi, bireylerin ve ticari alışverişletmelerin öngörülen süreler dahilinde akıllıca oranda algı ödediğinden emniyetli olmaktır. Dizge profesyonellerinin öbür sorumlulukları şu esaslıklar altında toplanabilir;

Şirket, ortaklık ve bireylere vergilendirme mevzularında mahir tavsiyesi tevdi etmek,
Tetkikat yoluyla potansiyel ketenpere olaylarını belirleme buyurmak ve ifade tastir etmek,
Algı mükelleflerini etüt etmek ve ifade peyda etmek,
Algı kaçırma fiillerini irdelemek,
Algı kaçırma ve gır beyanla ilişkin şikayet ve ihbarları etüt etmek,
İcra batkı dairesi memurlarının çhileışmalarını denetlemek,
Kendisine Vekâlet aracılığıyla atanan teftiş görevlerini adına iletmek.
Nite Algı Denetmeni Olunur?
Algı müfettişi olmak ciğerin bayağıdaki şartları adına iletmek gerekmektedir;

Üniversitelerin dört salname eğitim veren Dostluk, İşletme, Politik Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden yahut Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Taksimmlerinden en azca lisans derecesi ile izinli olmak,
Hep Personel Güzide Imtihanında Maliye Bakanlığı aracılığıyla belirtilen imtihan notunu elde buyurmak,
Test tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
Hep haklarından yoksun bulunmamak,
Akli melekeleri isabetli olmak,
Askeri eşyaümlülüğü bulunmamak,
657 numaralı Büyüklük Memurları Kanununda belirtilen; “zimmet, irtikâp, rüşvet, haramilik, ketenpere, sahtecilik, itimatı şerye kullanım, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahattan meydana gelen mal varlığı değerlerini aklama yahut gizliceçılık” suçlarından etki giymemiş olmak,
Algı Denetmeni çelteksı olarak 3 sene çhileışmış olmak,
Vekâlet aracılığıyla gerçekleştirilen kırlı ve sözlü sınava girerek algı müfettişliğine yükseltilmek
Algı Denetmeninde Olması Gereken Özellikler
Bileklü sorun çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması beklenen algı müfettişinin öbür nitelikleri şunlardır;

İyi bir gözlemci olmak,
Hür düşünebilmek ve inisiyatif alabilmek,
Sağlam yabanlık özellikleri sergilemek,
Öz disiplin sahibi olmak ve detay odaklı çhileışmak,
Alfabelı ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek olmak.