Rize İkizdere Jeomorfolog

Jeomorfoloji yahut yüzey bilimi, anabilim dalı iz bilimi olan ve kavuşum yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum vetirelerinin açıklanmasını laf edinen bilgi dalıdır.[1] Jeomorfoloji, karalar üzerinde ve denizaltında iz kabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi yöntembilimi içinde sınıflandıran, coğrafî dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle alay malay meyanştıran bir bilgi dalıdır.[1] Bu tanım doğrultusunda jeomorfoloji, bir anabilim dalı olan yerbilimlerinin bir dalını oluşturur.

Jeomorfoloji konusu bakımından bazı ülkelerde (Köle, Kanada) iz bilimleri içinde, iz kabuğunun kuruluşsı ve dinamiğiyle ait jeolojinin, bazılarında ise (Türkiye, Fransa) isim-katıksız çevre koşulları arasındaki ilişkiyi inceleyen fiziksel coğrafyanın alt dalıdır. Fiziksel coğrafya yaklaşımında jeomorfolojinin konusu olan izşekilleri, ülke, sular ve katıksız hayat dolularla alay malay bileğerlendirilir. Yer bilimsel açıdan ise Yerkürenin cansız elemanları olan iz kuruluşsı, iz şekli, ülke ve sular (fizyografya) jeomorfolojinin konusunu oluşturur. Jeoloji, jeofizik, haritacılık, türap bilimi, paleontoloji ve taş bilimi jeomorfolojinin yararlandığı kellelıca bilgi dallarıdır. Jeomorfoloji incelediği konulara göre alt dallara ayrılır. “Dürüstışsoy jeomorfoloji” akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerini, “karst jeomorfolojisi” kireçtaşları üzerinde oluşan şekilleri, “kıyı jeomorfolojisi” su ve göl periferilarındaki şekilleri, “buzul jeomorfolojisi” buzullar tarafından oluşturulan yeryüzü şekillerini inceler.

Mafevkdaki tanımdan da anlaşılabileceği kadar jeomorfoloji, iz kabuğunda güncel olarak süregiden iz şekillenmesi vetireleri ile uğraşır ve nihai olarak jenetik yaklaşımla bu şekillenmenin günçesini ortaya koymaya çdüzenışır. Yer kabuğu ve iz kuruluşsında güncel olarak meydana mevrut olay ve bileğhizmetimler aynı zamanda jeolojinin bile konusudur ve jeoloji bilimi bunlardan topladığı bulgularla Yerküre’nin mevsim içinde geçirdiği evrimi aydınlatmayı hedefler. Bu kapsamda jeomorfoloji bugünün jeolojisi, jeoloji ise güzeştein jeomorfolojisi olarak bileğerlendirilebilir. Jeomorfoloji bilimi fiziki coğrafya ve jeoloji araştırma yöntemlerinin her ikisini yekten kullanır. Jeomorfolojik araştırma ve anlatımlar genelde sistematik ve analitik sürdürmek üzere iki türde kuruluşlır. Uygulamalı jeomorfoloji tetkikatında ise jeolojideki mühendislik alt disiplini tetkikatına analog yöntemler uygulanır. Sistemli yaklaşımda (İngilizce: systematic approach) iz şekilleri görünüm ve büparalıklerine göre asıl izşekili gruplarından kellelanarak en bayağı şekillere derece taksonomik bir sınıflandırmaya bağımlı tutulur ve tanımlanır. Analitik yaklaşımda (İngilizce: analytic approach) ise izşekilleri oluşum vetirelerine göre kocaoğlanrt edilir.

Mafevkda anlatılanlar umumi olarak klasik jeomorfoloji konuları sineerinde adetlan olgulardır. Hasetmüzde jeomorfoloji epey okkalı neşvünema göstermiş ve nitel değerlendirme bilgi aşamalarından sonra nicel ve bilimsel bir kimliğe kavuşmuşdolaşma.