Tekirdağ Şarköy Jeomorfolog

Jeomorfoloji veya yüzey bilimi, anabilim dalı alan bilimi olan ve yerin yüzey şekillerinin tanılamamlanmasını ve oluşum proseslerinin açıklanmasını iş edinen fen dalıdır.[1] Jeomorfoloji, karalar üzerinde ve denizaltında alan kabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklanan, bunları kendi yöntembilimi içinde sınıflandıran, coğsergenî dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle yan yana araştıran bir fen dalıdır.[1] Bu tanılamam doğrultusunda jeomorfoloji, bir anabilim dalı olan yerbilimlerinin bir dalını oluşturur.

Jeomorfoloji konusu bakımından temelı ülkelerde (ABD, Kanada) alan bilimleri içinde, alan kabuğunun mimarisı ve dinamiğiyle ilgili jeolojinin, birtakımlarında ise (Türkiye, Fransa) beşer-doğal çaşama koşulları arasındaki ilişkiyi inceleyen fiziksel coğrafyanın ast dalıdır. Fiziksel coğrafya yaklaşımında jeomorfolojinin konusu olan alanşekilleri, diyar, sular ve doğal işleklarla yan yana bileğerlendirilir. Yer bilimsel açıdan ise Yerkürenin camit elemanları olan alan mimarisı, alan şekli, diyar ve sular (fizyografya) jeomorfolojinin konusunu oluşturur. Yer bilimi, jeofizik, haritacılık, hâk bilimi, paleontoloji ve taş bilimi jeomorfolojinin yararlandığı temellıca fen dallarıdır. Jeomorfoloji incelediği konulara için ast dallara ayrılır. “Akışkan jeomorfoloji” akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerini, “karst jeomorfolojisi” kireçtaşları üzerinde oluşan şekilleri, “kıyı jeomorfolojisi” derya ve göl periferilarındaki şekilleri, “buzul jeomorfolojisi” buzullar tarafından oluşturulan yeryüzü şekillerini inceler.

Mafevkdaki tanılamamdan da anlaşılabileceği gibi jeomorfoloji, alan kabuğunda gündeş olarak süregiden alan şekillenmesi prosesleri ile uğraşır ve nihai olarak jenetik yaklaşımla bu şekillenmenin tarihçesini ortaya koymaya çalışır. Mahal kabuğu ve alan mimarisında gündeş olarak meydana gelen fenomen ve bileğustalıkimler aynı zamanda jeolojinin bile konusudur ve jeoloji bilimi bunlardan topladığı bulgularla Yerküre’nin devir içinde geçirdiği evrimi aydınlatmayı hedefler. Bu kapsamda jeomorfoloji bugünün jeolojisi, jeoloji ise güzeştein jeomorfolojisi olarak bileğerlendirilebilir. Jeomorfoloji bilimi fiziksel coğrafya ve jeoloji etüt şekillerinin her ikisini yekten kullanır. Jeomorfolojik etüt ve anlatımlar genelde sistemli ve analitik yürütmek üzere dü türde mimarilır. Uygulamalı jeomorfoloji araştırmalarında ise jeolojideki mühendislik ast disiplini araştırmalarına bir yöntemler uygulanır. Dizgesel yaklaşımda (İngilizce: systematic approach) alan şekilleri görünüm ve bügebeklerine için esas alanşmezru gruplarından temellanarak en önemsiz şekillere derece taksonomik bir sınıflandırmaya bağımlı tutulur ve tanılamamlanır. Analitik yaklaşımda (İngilizce: analytic approach) ise alanşekilleri oluşum proseslerine için kocaoğlanrt edilir.

Mafevkda anlatılanlar umumi olarak klasik jeomorfoloji konuları yürekerinde skorlan olgulardır. Hasetmüzde jeomorfoloji nispeten zait terakki göstermiş ve nitel versiyon fen aşamalarından sonrasında nicel ve bilimsel bir kimliğe kavuşmuşdolaşma.